lösning distansarbete

TSplus är en programvara för fjärranslutning och fjärrskrivbord och det är mest kostnadseffektiva alternativet till Windows Terminal Server (TSE), Remote Desktop Service (RDS) / Citrix, 2x-Parallels och Ericom, med mera.

lösning distansarbete

Leave a Reply

Your email address will not be published.